Trividend is het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. We helpen organisaties in de sociale economie via achtergestelde (converteerbare) leningen of kapitaalparticipaties tot 150.000 euro. Als (financiële) partner van onze klanten hebben we vrijwilligers in adviesraden of raden van bestuur bij verschillende van onze klanten. Trividend heeft daarenboven een breed netwerk van niet-financiële experts dat startende ondernemers op weg kan helpen.