Ik zoek financiering

Trividend investeert in Vzw's en vennootschappen. Dit zijn ondernemingen die voor hun opstartfase staan, klaar om de markt te betreden, ondernemingen met concrete groeiplannen of organisaties die na een moeilijkere periode kapitaal nodig hebben voor hun verdere uitbouw. Trividend richt zicht hierbij specifiek tot de markt van sociale en maatschappelijk verantwoorde ondernemers en ondernemingen die in hun bedrijfsvoering werk maken van een duurzame samenleving.

Trividend kijkt steeds vanuit de ogen van een investeerder, die zijn middelen als een goede huisvader op een maatschappelijke en duurzame manier wil investeren. Belangrijk daarbij is:

  • Strategie en doelstellingen van de onderneming
  • Verdienmodel, het product en de kennis van de markt
  • Team en het netwerk van de organisatie en de ondernemers
  • Managementcompetenties: Kan het management sturen en focussen op wat belangrijk is
  • Financiële structuur en rentabiliteit van de organisatie

Dit betekent dat de onderneming een doordacht businessplan dient te bezorgen. Daarnaast worden de statuten en het financieel plan voor de komende drie jaren gevraagd en indien mogelijk de jaarrekening en balans voor de komende drie jaren.

Trividend biedt risicokapitaal aan, bij voorkeur tussen 50.000 euro en 150.000 euro. Voor grotere bedragen kan Trividend zijn netwerk aanspreken voor cofinanciering.

Om een organisatie te kunnen financieren, dient ze ook een aandeel in het kapitaal van Trividend te nemen, en dit om de transparantie te bevorderen, en de organisatie te laten deelnemen aan de sociale doelstellingen van Trividend.

Onze financieringsproducten

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening wordt door andere investeerders beschouwd als quasi eigen vermogen en kan dus als hefboom dienen voor bijkomende bankfinanciering. De looptijd voor een achtergestelde lening ligt tussen 4 tot 10 jaar en is meestal 5-6 jaar.

Kapitaal

Trividend investeert ook rechtstreeks in het kapitaal en versterkt daarmee het eigen vermogen van de onderneming. Trividend neemt steeds een minderheidsparticipatie. Vermits Trividend een rollend fonds wil zijn, streeft het doorgaans naar een exit na 5-6 jaar.

Onze financieringsprocedure

De aanvraagprocedure verloopt steeds via de volgende stappen:

  1. Het aanvraagformulier wordt online ingevuld. Trividend onderzoekt de aanvraag op basis van zijn criteria en neemt contact op met de organisatie.
  2. Een intakegesprek wordt gepland, waarbij er dieper wordt ingegaan op de financieringsvraag.
  3. Een uitgebreide investeringsanalyse volgt.
  4. De aanvraag wordt besproken op het investeringscomité, waarbij de klant ook de kans krijgt om zijn project en vraag toe te lichten.
  5. Na goedkeuring volgt de contractering, de ondertekening en de uitvoering van het contract.

Vind je bij Trividend niet de financieringsvormen die het dichtst bij jouw financieringsnood aansluiten, dan kunnen mogelijk de volgende sociale financiers je verder helpen: